понеделник, 10 август 2020 г.

Колю Колев - Любовни и хумористични народни песни

Балкантон, ВНА 12123
1987 г.Съдържание:

Страна А
1. Мъри Зорке
2. Овчар си стадо пасеше
3. Тъпан чука
4. Мама Никола думаше
5. Цъфнало бяло кокиче
6. Снощи се, либе, срещнахме

Страна Б
1. Ясна Зорница
2. Налей, Доне
3. Янка през гора вървеше
4. Защо ме, мамо, ожени
5. Подмладена баба
6. Седнал е овчар

Съпр. орк. с дир. Емил Колев

четвъртък, 6 август 2020 г.

Lubo Alexandrov & Kaba horo - Kaba horo

Enja Records, ENJ-9490 2
2006 г.Съдържание:

1. Gankino Horo
2. A.J.
3. Kara Deniz
4. Evening Dance
5. Krivo Horo
6. Mahala
7. Lulin Dance
8. Saba

понеделник, 3 август 2020 г.

Централен кооперативен съюз - Народна музика

Балкантон, ВНА 12135
1987 г.Съдържание:

Страна А
1. Песни и танци от постановката "Силиврия", муз. Найден Найденов
2. Калинка седи в градинка, обр. Стефан Чапкънов
3. Седи мома в одаите, обр. Коста Колев
4. Хвати се, моме, на хоро
5. Листни са, горо, спуши са

Страна Б
1. Добрице, обр. Константин Шопов
2. Позаспа ли, Ягодо, обр. Петър Крумов
3. Изгубил си Жеко булчето, обр. Ташо Барулов
4. Ой, запей ми, стар гусларю, обр. Филип Кутев
5. Съмна, бульо, обр. Николай Кауфман
6. А бре, Гоце, обр. Веселин Добровски
7. Песен за Атанас Тешовски, муз. и текст Димитър Янев
8. Тръгнала ми е Милица, муз. Найден Найденов

Изпълняват:
А1 - Представителен ансамбъл при ДК на ОКС-Варна, гл.худ.рък. Найден Найденов
А2, А3 - АНП при ДК на ОКС-Пловдив, худ.рък. Св.Калудова
А4, А5 - Златко Кафеджиев - солист на Нар.хор при ОКС-Смолян, съпр. на гайда Анастас Иванов
Б1 - Б5 - Предст. женски нар.хор при ДК на ОКС-Стара Загора, дир. Иван Делирадев
Б6, Б7 - АНПТ при ТПК "Ат.Тешовски"-Гоце Делчев
Б8 - Вокално трио при Анс. ОКС-Варна, сол. Цонка Христова

петък, 31 юли 2020 г.

Grupa Serenada - Teci Peno

MRT, MP 21254
1998 г.


Съдържание:

A strana
1. Teci Peno (Tetovski folk-fest '97)
2. Arsin, arsin
3. Otisla Ljuba
4. Zali mome
5. Ogrejala mesecina
6. Kazi Jano, kazi duso

B strana
1. Srce me boli
2. Blagunjo dejce
3. Bolno legna Lence
4. Tri godini se ljubevme
5. Mori Ance Milojcino
6. Se zapali pile Treno

сряда, 29 юли 2020 г.

Веска Мокова и Оркестър Извор

Балкантон, BHA 12036
1987 г.Съдържание:

Страна А
1. Орк. Извор - Софийско хоро
2. Веска Мокова  - Лалина мама
3. Орк. Извор - Пловдивска копаница
4. Веска Мокова  - Мама Стефане думаше
5. Веска Мокова  - Запил се Иван
6. Орк. Извор - Орешенско хоро

Съпр. оркестър. Обр. и дир. Емил Колев (1, 4, 5), Димитър Пенев (2, 3), Христофор Раданов (5)

Страна Б
1. Веска Мокова  - Лальова мама думаше
2. Орк. Извор - Изворски трапезни мелодии и Ръченица
3. Веска Мокова  - Тръгнали са двама момка
4. Орк. Извор - Стамболийско хоро
5. Веска Мокова  - Мащеха Руска проводи
6. Орк. Извор - Стрямалийска ръченица

Съпр. оркестър. Обр. и дир. Емил Колев (1, 4), Димитър Пенев (3, 5, 6), Христофор Раданов (2)

Оркестър "Извор": Иван Бойчев - ръководител, цигулка; Димитър Балджиев - акордеон; Румен Айвазов — кларинет

вторник, 28 юли 2020 г.

петък, 24 юли 2020 г.

Трайчо Синапов - Акордеон

Балкантон, BHA 12122
1987 г.
Remastered


Съдържание:

Страна А
1. Драгалевска ръченица
2. Сливнишко хоро
3. Кюстендилско хоро
4. Брезнишка ръченица
5. Радомирско хоро
6. Пайдушко хоро

Съпр. орк., обр. и дир. Емил Колев (1, 3, 6), Христофор Раданов (2, 4, 5)

Страна Б
1. Дайчово хоро
2. Суходолско хоро
3. Огражденско хоро
4. Право ихтиманско хоро
5. Ситно граовско хоро
6. Бучимиш

Съпр. орк., обр. и дир. Емил Колев (1, 2, 5), Димитър Пенев (3), Христофор Раданов (4, 6)

сряда, 22 юли 2020 г.

Esma Redzepova - Makertu

ETA, 01
1998 г.


Съдържание:

1. Makertu
2. Kamibe
3. Sukar gadjo
4. Hovavnea
5. Devla
6. Kerke asva
7. Nasvali sijum
8. Ibraim

понеделник, 20 юли 2020 г.

Песни и мелодии от Тракия и Родопите

Балкантон, BHA 12037
1987 г.


Съдържание:

Страна А
1. Ръченица и Копаница - сол. Делчо Митев - кларинет, Иван Богданов - акордеон и Красимир Кондов - гайда
2. Прошка взимай - изп. Динка Русева
3. Мома в градинка седеше - изп. Динка Русева
4. Аджиларска мелодия и Ръченица - изп. Стоян Величков - кавал
5. Каква се пролет пукнала - изп. Румен Родопски
6. Сюита на солистите - Красимир Кондов - гайда, Делчо Митев - кларинет, Николай Георгиев - кавал, Емил Плачков - тромпет, Константин Филипов - гъдулка, Иван Богданов - акордеон, Митко Колев - акордеон, Рангел Янков и Асен Мусов - ударни инструменти

Обр. Тодор Пращаков (1, 4, 6), Христофор Раданов (2, 3, 5)
Съпр. орк. с дир. Тодор Пращаков

Страна В
1. Мелодии за кавал и оркестър - изп. Теодосий Спасов - кавал
2. Оти ми плачеш, девойко - изп. Румен Родопски
3. Хоро с импровизации - изп. Валери Димчев - китара и Константин Филипов - гъдулка
4. Тръгнали ми са - изп. Вичка Николова
5. Да знаеш, мамо - изп. Вичка Николова
6. Бавна Кавалджийска и Хоро - изп. Никола Ганчев - кавал

Обр. Тодор Пращаков (1,3, 4, 5, 6), Христофор Раданов (2)
Съпр. орк. с дир. Тодор Пращаков

петък, 17 юли 2020 г.

Dobranotch - Handmade

Студия Добролёт
2005 г.


Съдържание:

1. Nign
2. Op, op, shina naj
3. Turceasca
4. Jutaki par

Musicians:
Mitia Khramtsov - fiddle, voice
Andrey Sapkevitch - button accordion
Evgenii Lizin - poyk, tsimbl
Osama Shakhin - tabla
Alexey Stepanov - tuba