четвъртък, 10 август 2017 г.

Магдалена Морарова

Балкантон, BHK 3283
1976 г.

 
Съдържание:

Страна А
Що кучета лаят

Съпр. орк. с дир. Коста Колев

Страна Б
Край Пирина, мамо, сбор се сбира

Съпр. орк. с дир. Христо Тодоров

 

понеделник, 7 август 2017 г.

Tale Ognenovski - Klarinet: Svira ora

Jugoton, LPY 61143
1974 г.

 
Съдържание:

A strana
1. Bukovsko svadbarsko oro
2. Nevenino oro
3. Camiko oro
4. Egejsko oro
5. Kasapsko oro
6. Kumovo oro-cocek

B strana
1. Prilepsko svadbarsko oro
2. Vlasko oro
3. Resensko oro
4. Patruno svadbeno oro
5. Poljansko oro
6. Mominsko oro
 

четвъртък, 3 август 2017 г.

Ева Георгиева

Балкантон, BHA 1413
1973 г.

 
Съдържание:

Страна A
1. Мъри Тудоро
2. Седянката е на развала
3. Стояновата стара майчица
4. Стоян Калинки думаше
5. Пиленце пее
6. Йорго Йордана думаше
7. Пустите му абаджийчета

Съпр. орк. с дир. Анастас Наумов (1, 3), Емил Колев (2, 5, 6), Коста Колев (4, 7)

Страна Б
1. Йорданчице малка моме
2. На Цана гости дойдоха
3. Седнала е Ганка
4.Трендафилко разговорко
5. Замръкнала тънка Яна
6. Отишъл  е Стоян
7. Янко конче чеши

Съпр. орк. с дир. Емил Колев (1, 4), Коста Колев (2, 5, 7), Анастас Наумов (3, 6)