вторник, 31 октомври 2023 г.

Оркестър за народна музика при Българското национално радио - Избрано от фонда на БНР

 Unison Stars

1994 г.


Съдържание:

Страна А
1. Тракийско настроение - муз. Иван Бойчев, Христофор Раданов
2. Кюстендилско хоро - обр. Коста Колев, сол. Румен Сираков (тамбура)
3. Дайчово хоро - муз. Геор Петров, Христофор Раданов, сол. Георги Петров (гъдулка)
4. Сватбарски мелодии - муз. Никола Атанасов, Ангел Добрев, сол. Никола Атанасов (гайда)
5. Надсвирване - муз. Димитър Трифонов
6. Паун ми пее - муз. Димитър Лавчев, Георги Андреев, сол. Димитър Лавчев (гъдулка)
7. Лявата - муз. Коста Колев, сол. Стоян Величков (кавал)
8. Бавна сливенска мелодия - муз. Михаил Маринов, Христофор Раданов, сол. Михаил Маринов (гъдулка)
9. Дайчово хоро - муз. Хр. Раданов

Страна Б
1. Балканджийско хоро - муз. Коста Колев
2. Димолийски мелодии - муз. Кръстьо Димов, Христофор Раданов, сол. Кръстьо Димов (кавал)
3. Крайдунавско хоро - муз. Атанас Вълчев, сол. Атанас Вълчев (гъдулка)
4. Ситната - муз. Коста Колев
5. Празнична ръченица - муз. Коста Колев, Любомир Владимиров, сол. Любомир Владимиров (тамбура)
6. Градоманско хоро - муз. Николай Петров, Христофор Раданов, сол. Николай Петров (гъдулка)
7. Въртележка - муз. Анастас Наумов
8. Старо добруджанско хоро - муз. Стефан Мутафчиев, сол. Теодосий Спасов (кавал)
9. Невестино и Шира - муз. Генчо Генчев