петък, 31 август 2018 г.

сряда, 29 август 2018 г.

Български народни песни

Балкантон, 111Съдържание:

Страна А
1. Янка Танева - Вода тече
2. Стайка Гьокова - Изкачил се млад Стефан
3. Йовчо Караиванов - Добра из пътя вървеше
4. Йордан Гемеджиев - Изгряла е ясна звезда

Съпр. орк., рък. Иван Кирев (1); нар. орк., рък. Коста Колев (2, 3); орк., дир. Христо Тодоров (4)

Страна Б
1. Райна Петрова - Манде ле
2. Вълкана Стоянова - Нягол на Милка думаше
3. Борис Машалов - Засвирили са, Дойне
4. Магдалена Морарова - Окол Плевен

Съпр. нар. орк., рък. Коста Колев (1, 3, 4)
Съпр. Никола Ганчев - кавал (2)

 

понеделник, 27 август 2018 г.

Ansambl Miodraga Krnjevca - Kola

PGP RTB, EP 14203
1963 г.

 
Съдържание:

A strana
1. Stiško kolo - violina solo Miroslav Stojanović 
2. Prelaz kolo
 
B strana
1. Brodičanka kolo - truba solo Miroslav Matušić 
2. Resavka nova kolo - duet frula Zlatić - Jovanović
 

понеделник, 6 август 2018 г.

Български народни песни и хора

BALKAN-ARTS, MK-6G
1967 г.

Complied and edited in Bulgaria by Martin KoenigСъдържание:

Страна А
01. Нестинарско хоро
02. Елховско хоро
03. Хоро Чапраз
04. Еленино хоро
05. Петрунино хоро
06. Касъмско хоро

Страна Б
01. У нашето село
02. Лазарица
03. Гергебунарско хоро
04. Опас
05. Данец
06. Из долу иде едно невестенце
07. Кюстендилска ръченица

 

петък, 3 август 2018 г.

Mirko Mitrevski - Selvije sen gjuzel

Jugoton, SY-23751
1980 г.

 
Съдържание:

A strana
Selvije sen gjuzel

B strana
Jano le Jano, ziti dva brata

Vokalna grupa Filigrani i Orkestar Mate Grujovski

сряда, 1 август 2018 г.

Народни песни от Западна България

Балкантон, BHM 5595
1962 г.Съдържание:

Страна А
1. Славка Секутова - Думая мама и тата - съпр. орк., дир. Борис Петров
2. Борка Тричкова - Кемане ми дрънка -  - съпр. орк., рък. Цвятко Благоев
3. Руска Божилова - Вечер, малка моме - съпр. орк., дир. Иван Кирев

Страна Б
1. Павел Сираков - С кол е баба врата запиняла - съпр. орк.
2. Славка Секутова - Мари, Радо радомирке - съпр. орк., дир. Коста Колев