петък, 29 март 2019 г.

Изпълнения на Стайка Гьокова

Балкантон, ВНМ 6135 Съдържание:

І страна
1. Разширило сей небето - обр. К. Колев
2. Тръгнала е Йовка, Йовко ле - обр. Хр. Тодоров

Съпр. орк., дир. Ан. Наумов (1), Хр. Тодоров (2)

ІІ страна
1. Турците дялба делили - обр. К. Колев
2. Руске ле - обр. Ст. Кънев

Съпр. орк., дир. Ан. Наумов (1), Хр. Тодоров (2)

 

сряда, 27 март 2019 г.

Dances of Yugoslavia

Voyager Recordings, VRLP 402 

Produced by Atanas KolarovskiСъдържание:

Side A
1. Tri godini Kate
2. Sedenka
3. Kumovo oro
4. Jurja pere
5. Stara banja
6. Star bel dedo

Side B
1. Belasicko oro
2. Vrni se vrni
3. Homoljanka
4. Cvetkovo oro
5. Gurgevka
6. Deverovo oro

 

сряда, 20 март 2019 г.

Български народни песни

Балкантон, 254
Съдържание:

Страна А
1. Димитрина Кунева - Стоян мама си думаше
2. Иван Пановски - Радо ле, мари Радчице
3. Стайка Гьокова - Аврам Зорници думаше
4. Петкана Захариева - Лети, нова песен

Съпр. орк., дир. Иван Кирев (1), Коста Колев (2, 3), Христо Тодоров (4)

Страна Б
1. Соня Кънчева - Любе, любе, първо любе
2. Йордан Гемеджиев - Люляла е Янка
3. Мита Стойчева - Снощи се дигна юзбаши
4. Славка Георгиева - Море, сваке, сваке

Съпр. орк., дир. Коста Колев (1, 2, 3), Христо Тодоров (4)
 

вторник, 12 март 2019 г.

сряда, 6 март 2019 г.

Пенка Павлова

Балкантон, ВНА 10978
1981 г.Съдържание:

Страна А
1. Тръгнала ми е Милена
2. Милкана дума Никола (рецитация Пенка Павлова)
3. Божко Русанка думаше
4. Рано ранеше Станина майка
5. Янка на рудан сучеше

Обработка: Анастас Наумов (1, 3, 5), Тодор Пращаков (2, 4)
Съпр. орк., дир. Христофор Раданов (1, 3, 5), Тодор Пращаков (2, 4)


Страна Б
1. Маринчице, гиздаво девойче
2. Море, заспали са юнак и девойка
3. Седнахме, Раде
4. Димитра рано ранила
5. Слънцето й на зайодане
6. Бре, гидийко

Обработка: Тодор Пращаков (1, 3, 5, 6), Анастас Наумов (2, 4)
Съпр. орк., дир. Тодор Пращаков (1, 3, 5, 6), Христофор Раданов (2, 4)