петък, 8 май 2015 г.

Славка Секутова

Балкантон, BHA 12124
1987 г.
Remastered

 
Съдържание:

Страна А
1. Пусти моми
2. Два са брата дружба другували
3. Мари, пуста свайке
4. Една майкя
5. Дума дума попович Стояна
6. Два се млади додумали

Съпр. орк., обр. и дир. Емил Колев (1, 3, 4, 5), Христофор Раданов (2)
Съпр. орк. на АНПБТР, обр. и дир. Коста Колев (6)


Страна Б
1. Янке ле
2. Жалба пише
3. Провикна се бела Рада
4. Ветрове веят
5. Майкя Мара за дар прекорила
6. Пременил ми се Илия

Съпр. орк., обр. и дир. Емил Колев (1, 2, 4), Христофор Раданов (3, 5)
Съпр. инстр. група с дир. Атанас Вълчев (6)

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар