петък, 19 юни 2015 г.

Стефан Георгиев - Хора и ръченици от Добруджа

Балкантон, BHA 12491
1989 г.

 
Съдържание:
 
Страна А
01. Тервелска сборенка
02. Ирнишко хоро
03. Повлекана
04. Калипетровска ръка
05. Галаванско хоро
06. Зълвенска ръченица

Обработка: Костадин Бураджиев (1, 4), Коста Колев (2), Стефан Мутафчиев (3), Христо Урумов (5, 6)
Съпр. орк. на ДАНПТ Добруджа, дир. Костадин Бураджиев (1, 3, 4), Валентин Кубратов (2, 5), Георги Петков (6)


Страна Б
01. Алековски опас
02. Богоровски ръченик
03. Сборенка
04. Сватбърска ръченица
05. Хаджийско хоро
06. Малиизворска ръка

Обработка: Стефан Мутафчиев (1, 5), Коста Колев (2, 3, 6), Христо Урумов (4)
Съпр. орк. на ДАНПТ Добруджа, дир. Валентин Кубратов (1, 2), Георги Петков (3, 4, 6), Костадин Бураджиев (5)

Няма коментари:

Публикуване на коментар