четвъртък, 8 октомври 2015 г.

Български народни танци - Събрани от Еди Тийсен

Балкантон, BHA 12232
1988 г.


Съдържание:

Страна А
1. Кюстендилска ръченица - изп. Ибро Лолов (акордеон), съпр. орк., дир. Емил Колев
2. Четворно хоро - изп. Емил Младенов (кларинет) и Емил Колев (акордеон), съпр. орк., дир. Емил Колев
3. Огражденско хоро - изп. Ангел Лачев (акордеон), съпр. орк., дир. Коста Колев
4. Белишко хоро - изп. Белишка група (тамбури и дайре)
5. Право женско хоро - изп. оркестър, дир. Коста Колев
6. Сватбарска ръченица - изп. Петко Радев (кларинет) и Иван Кирев (акордеон), съпр. орк.

Страна Б
1. Ситно крайдунавско хоро - изп. орк. "Чанове", дир. Христо Тодоров
2. Марийкино - изп. Димитър Димитров от Плевен, съпр. Тракийската тройка
3. Опас - изп. Добруджанската тройка от Толбухин
4. Панделаш - изп. Никола Ганчев (кавал), съпр. орк., дир. Коста Колев
5. Дважди, трижди - изп. Бойка Присадова, съпр. орк. на АНПБТР, дир. Коста Колев
6. Родопска сюита - изп. хор и орк. при СМУ Широка лъка, дир. Мария Каранлъкова

Няма коментари:

Публикуване на коментар