понеделник, 2 декември 2019 г.

Любими народни песни

Балкантон, BHA 1972 Съдържание:

Страна А
1. Вълкана Стоянова - Алтънлъ Стоян - съпр. Никола Ганчев (кавал), рец. Михаил Маринов
2. Димитрина Кунева - Снощи отидох у братови си - съпр. орк., обр. и дир. Анастас Наумов
3. Соня Кънчева - Тенювата стара майка - съпр. орк., обр. и дир. Коста Колев
 
Страна Б
1. Йовчо Караиванов - Телялин вика из Сливен - съпр. орк., дир. Коста Колев, рец. Георги Попов
2. Петкана Захариева - Гита и Георги - муз. и т. Петкана Захариева, съпр. Никола Ганчев (кавал)

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар