сряда, 22 юли 2015 г.

ДАНПТ "Пирин" - Благоесград - Пирински песни

Балкантон, ВНА 1774
1976 г.

 
Съдържание:

Страна 11. Пирине, Пирине - Венета Цветкова
2. В огин пламна Рила планина - Василка Карадалиева и Ганчо Николов
3. Парапунов войвода - Ганчо Николов
4. В скута на Рила и Пирин - Руска Стоименова
5. Жельо войвода
6. Духни, ветре, от Пирин и Рила

Музика: Д. Янев и Ст. Стоянов (3, 5), Д. Янев и Ал. Кокарешков (6)
Аранжимент: Ст. Стоянов (1, 2, 4)

Страна 2:
1. Двеста сокола - Милица Бойрикова
2. Двама другари - Василка Карадалиева
3. Песен за двете ятачета - Руска Стоименова
4. Свидни рожби - Татяна Сърбинска
5. Родил се в Пирин храбър юнак
6. Пиринска младост - Катерина Костадинова и Илия Аргиров

Музика: Д. Янев и Ал. Кокарешков (5)
Аранжимент: Ст. Стоянов (1, 4, 6)
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар