петък, 31 юли 2015 г.

Гласове от Странджа

Балкантон, BHA 10686
1980 г.

 
Съдържание:

І страна
1. Мандо, Мандо, алтън Мандо - Иван Полинчев, съпр. Тракийската тройка
2. Комньо ле, Атанасице - Иван Полинчев, съпр. Странджанската група
3. Дошли са в село руснаци - Тома Янчев,  съпр. Тракийската тройка
4. Я Ойне, Тойне - Тома Янчев,  съпр. Тракийската тройка
5. Мари Марийко, карагьозлийко - Петко Донаков,  съпр. Тракийската тройка
6. Либе Иване - Петко Донаков,  съпр. Тракийската тройка

ІІ страна
1. Страти на Ангелаки думаше - Георги Павлов, обработка Парашкев Хаджиев, съпр. орк., диригент Коста Колев
2. Спаното книга изписа - Георги Павлов, съпр. Странджанската група
3. Играла Жора и пяла - Желю Йовчев,  съпр. Тракийската тройка
4. Я изгрей, слънце - Желю Йовчев, съпр. орк., обработка и диригент Любен Тачев
5. Кусти коня чеши - Сава Попсавов, съпр. орк., обработка и диригент Коста Колев
6. Трендафилче, разговорче - Сава Попсавов, съпр. орк., обработка и диригент Коста Колев
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар