събота, 1 април 2017 г.

Стоян Величков; Костадин Варимезов

Балкантон, BHA 10134
1970 г.

 
Съдържание:

Страна А - Стоян Величков
1. Калимановски ръченик
2. Сватбарска ръченица
3. Овчарска песен и Криво хоро
4. Тужаровско хоро
5. Водено хоро

Обр. Коста Колев (1, 2, 5), Стефан кънев (4)
Съпр. орк. на АНПБР, дир. Коста Колев (1, 2, 5), Боян Нанков (4); Тракийската тройка (3)

Страна Б - Костадин Варимезов
1. Сливенски мелодии
2. Мегданско хоро
3. Пайдушко хоро
4. Есекийско хоро
5. Гергебунарско хоро
6. Мъжка ръченица

Обр. Коста Колев (1, 3), Божидар Абрашев (2), Стефан кънев (4, 5), Боян Нанков (6)
Съпр. орк. на АНПБР, дир. Коста Колев (1 - 5), Боян Нанков (6)

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар