понеделник, 18 януари 2016 г.

Северняшки ансамбъл за народни песни и танци - Плевен

Балкантон, BHA 1856
1975 г.

Главен художествен ръководител - Иван Вълев
Диригент на оркестъра - Ангел Шопов

Съдържание:

Страна 1
1. Тъкала ли си, момина мале - сол. Атанаска Димитрова
2. Малки моми китки берат
3. Почукахме, потропахме - сол. Иван Вълчев
4. Девойко, китка размесна - сол. Атанаска Димитрова и Надка Томова
5. Дайчово хоро
6. Леле Радо - сол. Веска Цочева
7. Аз съм момче гурбетчийче - сол. Иван Вълчев

Обработка : Ив. Вълев (2, 3, 4, 7), А. Шопов (6), дир. Ив. Вълев (1, 2, 4, 7), А. Шопов (3, 5, 6)

Страна 2
1. Стано, Станчице - сол. Иван Вълчев
2. Мари Тодоро - сол. Атанаска Димитрова
3. Въбелско хоро
4. Прочула се Неранза - сол. Атанаска Димитрова, Надка Томова и Надка Цолова
5. Заспала ли си, ягодо?
6. Дено, Денчице - сол. Надка Томова
7. Похвали се хубава Донка

Обработка и дир.: Ив. Вълев (1, 2, 4, 7), А. Шопов (3, 6), обр. Н. Кауфман (5), дир. Ив. Вълев (5)
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар