петък, 8 януари 2016 г.

Популярни български народни песни

Балкантон, BHA 1172
1970 г.


Съдържание:

Страна А
1. На сърце ми лежи, мила мамо – Илия Аргиров  и Василка Иванова
2. Злато моме – Пенка Павлова
3. У Ценкини има, мамо – Стоянка Бонева и Груйчо Дочев
4. Чер арапин бял кон язди – Йордан Гемеджиев
5. Рекох ти, Цоне, казах ти – Йорданка Илиева
6. Тръгнала мома Рума – Илия Аргиров с ДАНПТ „Пирин”, Благоевград

Диригенти: хр. Тодоров (1, 4, 5), К. Колев (2, 3)

Страна Б
1. Сестра кани брата на вечеря – Роза Цветкова
2. Пустите му моми жеравненки – Йордан Гемеджиев
3. Магде, Магде, Магдалено – Мария Кокарешкова и Василка Иванова
4. Кирчо на чардак седеше – Димитър Коларов
5. Керо, мила черко – Валентина Деспотова и Йонка Кипчева
6. Зайди, зайди, ясно слънце – Илия Аргиров с орк. при ДАНПТ „Пирин”, Благоевград

Диригенти:  К. Колев (1, 3, 4), Др. Ненов (2), Е. Колев (5)

Няма коментари:

Публикуване на коментар