петък, 22 януари 2016 г.

Хора за духов оркестър

Балкантон, BHA 12237
1988 г.

Благодаря на Янислав!

Съдържание:

Страна А
1. Весело сърце
2. Изхвърли кондак
3. Черновитско хоро
4. Еленино хоро
5. Самарджийско хоро
6. Дайчово хоро

Муз. Андрей Врачански (1), Анастас Наумов (2, 3), Георги Маджаров (4, 6), Христофор Раданов (5)
Изп. Духов орк. на Ансамбъла на СВ с дир. Доцо Вътков (1), Духов орк. с дир. Христофор Раданов (2 - 6)


Страна Б
1. Севлиевско хоро
2. Право хоро
3. Самоковско хоро
4. Право хоро
5. Горнооряховско хоро

Муз. Христофор Раданов (1, 5), Николай Братанов (2), Йоло Йолов (3), Георги Маджаров (4)
Изп. Духов орк. с дир. Христофор Раданов (1, 3, 4, 5), Духов орк. "София" с дир. Христо Тонев (2)

Няма коментари:

Публикуване на коментар